Contact Info


Address

Prof. Rajendra Singh(Rajju Bhaiya) University, Prayagraj, Mirzapur Road, Naini, Prayagraj, Uttar Pradesh- 211010

Phone

0532-2256222


Send us a message